Donació al Banc dels aliments

Els que tingueu interès a fer alguna donació al Banc dels Aliments anoteu-vos aquest parell de links: http://www.granrecapte.com/es/ http://microdonaciones.hazloposible.org/proyectos/detalle/Default.aspx?idProyecto=121