Protecció de dades

Protecció de dades del Casal Català (Katalanisches Kulturzentrum Frankfurt am Main)

 1. INFORMACIÓ SOBRE EL TITULAR DE LA PÀGINA WEB
  1. Responsable: La Junta del Casal Català (Katalanisches Kulturzentrum Frankfurt am Main)
  2. Adreça electrònica: info@catalans-frankfurt.org
  3. Pàgina web: https://catalans-frankfurt.org/
  4. Bloc del Club de Lectura: http://clublectorcasalfrankfurt.blogspot.de/
  5. Facebook: https://www.facebook.com/groups/429916770504804/

 

 1. POLÍTICA DE PRIVACITAT
  1. Responsable del tractament

El Casal Català (Katalanisches Kulturzentrum Frankfurt am Main) és una organització sense ànim de lucre titular d’aquesta pàgina web i de les bases de dades de caràcter personal que es generen a partir de les dades que proporcionen els seus membres. El Casal Català no té cap responsabilitat sobre els formularis de tercers que s’hagin enllaçat a la pàgina web https://catalans-frankfurt.org/.

 1. Finalitat del tractament de dades personals

El Casal Català tractarà les dades personals que els membres hagin facilitat per gestionar i proporcionar les activitats habituals del Casal Català (Katalanisches Kulturzentrum Frankfurt am Main). Mitjançant la selecció de les caselles en el formulari de consentiment, l’usuari accepta i dóna el consentiment exprés i de forma lliure i inequívoca el tractament de les seves dades personals per la finalitat abans esmentada.

És necessari que el membre proporcioni informació veraç ja que, en cas contrari, el membre respondrà dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a conseqüència d’haver facilitat dades falses, inexactes, incompletes i no actualitzades.

 • Correu electrònic: El Casal Català tracta les dades personals que obté a través de les direccions de correu habilitades per donar resposta a les consultes que se li plantegen amb relació als serveis que presta.
 • Xarxes socials: El Casal Català és titular d’un Blog “Bloc del Club de Lectura” (http://clublectorcasalfrankfurt.blogspot.de/) i d’un compte a Facebook® (https://www.facebook.com/groups/429916770504804/) en virtut del qual tracta les dades personals dels seus seguidors amb els límits que li permeten les pròpies xarxes socials. En concret, tracta les dades personals dels seus membres per informar de les activitats i esdeveniments que organitza, sobre les notícies rellevants del sector, i per participar en converses amb altres membres i/o seguidors.

 

 1. Menors d’edat

En cas que un membre sigui menor de 14 anys d’edat, es requereix que compti amb el previ consentiment dels seus pares o tutors legals abans de procedir a incloure les seves dades personals en els formularis de la pàgina web.

 1. Destinataris de la informació

Els destinataris de la informació que els membres proporcionin a través de la pàgina web seran els organismes públics que resultin competents.

 1. Drets de l’usuari

L’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les seves dades personals, i a la portabilitat de les mateixes contactant personalment o per mitjà de correu electrònic al Responsable: La Junta del Casal Català (Katalanisches Kulturzentrum Frankfurt am Main). Adreça electrònica: info@catalans-frankfurt.org

En qualsevol moment, l’usuari pot revocar el consentiment que ha prestat pel tractament de les seves dades personals en aquesta pàgina web.

 1. Conservació de les dades personals

Les dades personals que es proporcionin al Casal es conservaran segons la legislació aplicable.

 1. Mesures de seguretat

El Casal ha adoptat les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries i adequades en funció de les dades personals que tracta i, en especial, per evitar la pèrdua; el mal ús; l’alteració; l’accés no autoritzat; i, altres riscos possibles.

________________________________________________________________________________