Visita al BCE

El Casal Català va organitzar una visita guiada el dia 9 de setembre a la seu del Banc Central Europeu a Frankfurt.

 

Comments

No comments so far.

  • Leave a Reply
     
    Your gravatar
    Your Name