Pla d’Ajuda al Retorn

Des de l’Àrea de la Catalunya Exterior se us informa de l’existència d’un programa de suport als emigrants catalans i als seus descendents que vulguin retornar a Catalunya i que es trobin en situació d’especial necessitat o desprotecció: el Pla d’Ajuda al Retorn (PAR). · Què ofereix el PAR? Una prestació econòmica de pagament únic …