Actualització (10 Maig 2021) de les restriccions que afecten els desplaçaments entre Alemanya i Catalunya

La Delegació del Govern  de la Generalitat a Berlin ens fa arribar aquesta informació

Per entrar a Catalunya procedent d’Alemanya és necessari:

Entrant per via aèria o marítima:

 • El formulari FCS (Formulario de Control Sanitario), el qual es pot obtenir digitalment aquí generant un codi QR o portar emplenat en paper.
 • A partir dels 6 anys d’edat, un document original que acrediti el resultat negatiu d’una prova PCR, TMA (o altres proves basades en tècniques moleculars equivalents) que hagi estat realitzada en les últimes 72 hores, que estigui redactada en espanyol, en anglès, en alemany o en francès, en paper o format electrònic i que inclogui:

  – Nom i cognoms de la persona que viatja
  – Núm. de passaport o DNI de la persona que viatja
  – Data de la realització de la prova
  – Identificació i dades de contacte del centre de realització d’anàlisi i tècnica aplicada

Entrant per via terrestre:

 • Des del 30 de març és necessari que els viatgers i les viatgeres que entrin a l’Estat Espanyol passant per França presentin el resultat negatiu d’una prova PCR o similar seguint els mateixos criteris previstos per l’entrada per via aèria.

  Estan exempts d’aquesta obligació els i les menors de 6 anys, transportistes, treballadors/es transfronterers/es i residents en zones frontereres a un radi de 30 km.

 • El formulari FCS no és necessari

El diumenge 9 de maig es va donar per finalitzat el tancament perimetral de Catalunya. Per aquest motiu deixa de ser necessari presentar el certificat autoresponsable.

Per entrar a Alemanya procedent de Catalunya cal:

Entrant per via aèria:

 • Dur l’Einreiseanmeldung emplenada.
 • Certificar el resultat negatiu d’un test per Covid-19 abans d’embarcar, que s’hagi fet com a màxim 48 h abans d’agafar l’avió.

  El certificat ha d’indicar la data de realització i el tipus de tests realitzat i pot ser en francès, anglès i alemany.

  Els infants menors de 6 anys queden exempts d’aquesta mesura.

  S’accepten els resultats negatius de proves PCR, LAMP, TMP i d’antígens. En el cas de la prova d’antígens cal que al certificat del resultat negatiu consti el nom del fabricant del test, ja que només s’accepten els tests que reuneixen els criteris mínims recomanats per l’OMS.

  Les automostres no són vàlides en aquest cas.

 • Fer una quarantena de 10 dies, la qual es pot abreujar presentant el resultat negatiu d’una prova PCR o d’un test d’antígens, als quals la persona aïllada podrà accedir a partir del cinquè dia de quarantena.

  Les persones que estiguin vacunades o curades queden exemptes de fer quarantena.
  Estan incloses en la categoria de vacunades aquelles persones que hagin rebut la dosi completa de la vacuna (ja sigui una o dues) com a mínim en els 14 dies anteriors. Cal que ho puguin demostrar amb el certificat de vacunació internacional o amb un certificat elaborat pel centre de vacunació. Es preveu que com a molt tard a finals de juny estigui disponible el certificat digital europeu. Les persones curades han de certificar haver passat la malaltia amb el certificat d’un test PCR positiu que s’hagi fet com a mínim en els 28 dies i com a màxim en els 6 mesos anteriors.

Entrant per via terrestre està permès fer-se el test fins a 48 h després de l’arribada. La resta de mesures (formulari i quarantena) es mantenen.

Tingueu en compte, especialment quant a les exempcions de quarantena, la normativa específica de cada estat federat.

En cas de desplaçament per via terrestre, passant per França cal tenir en compte que és necessari:

 • Dur el resultat negatiu d’un test PCR que no s’hagi fet més tard de 72 h abans de la sortida
 • Dur una declaració jurada on s’asseguri no tenir símptomes a través del formulari que podeu descarregar aquí.
 • En cas de circular entre les 19 h i les 6 h, degut al toc de queda, l’attestation de déplaçament dérrogatoire, disponible en francès i en anglès.

  Està previst que els horaris de toc de queda a França es vagin reduint: a partir del 19 de maig, de 21 a 6 h i a partir del 9 de juny, de 23 a 6 h. La fi del toc de queda està prevista pel 30 de juny.

  Queden exempt/es d’aquestes mesures els i les transportistes de carretera, els i les treballador/es transfronterer/es i les persones amb residència a menys de 30km de la frontera francesa.

 

Resum de les mesures

DE – CAT CAT – DE França
Via aèria FCS + PCR
( – 72 h )
Einreiseanmeldung
Prova Covid-19
( – 48 h)

Quarantena
(10 dies)

Via terrestre PCR Einreiseanmeldung
Prova Covid-19
(+ 48 h)

Quarantena
(10 dies)

PCR

Declaració jurada
Attestation
(19 – 6 h)

In sozialen Netzwerken teilen

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *