Classes de català per a joves catalans residents a l’estranger amb l’IOC

El 12 de febrer s’iniciarà l’edició pilot dels cursos en línia de català per a joves residents a l’estranger de l’Institut Obert de Catalunya (IOC).

 Aquests cursos permetran als joves catalanoparlants residents a l’estranger poder assolir competències lingüístiques similars a les fixades en l’etapa secundària de l’ensenyament obligatori. L’equip docent de l’IOC encarregat del projecte ha dissenyat un model d’aprenentatge en línia basat en la cooperació i amb uns continguts i narrativa enfocats a edats compreses entre els 12 i els 17 anys.

 Aquest primer semestre s’oferirà el nivell més inicial i, posteriorment, s’aniran desplegant la resta de cursos fins a culminar un currículum de quatre anys de durada.

 Els requisits per a poder matricular-se en aquesta primera edició són:

–          tenir entre 12 i 14 anys

–          residir a l’estranger

La competència lingüística mínima per poder seguir correctament els cursos és parlar en català amb almenys un progenitor o membre de l’entorn familiar.

 En aquesta primera experiència pilot, la matrícula  és gratuïta! Trobareu més informació sobre requisits i us hi podreu matricular aquí:

https://ioc.xtec.cat/educacio/cre

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *