La revista Llengua Nacional busca subscriptors

L’Associació Llengua Nacional busca subscriptors per a la seva revista també titulada Llengua Nacional. Es tracta d’una publicació dedicada a afermar la llengua catalana en tots els camps, ajudant al seu estudi i bon ús. Pretén també de desvetllar la consciència d’una realitat nacional catalana.

Llengua Nacional analitza i fomenta la normativització de la llengua catalana. I defensa la unitat del català, respectant la riquesa de les variants dialectals que la integren.

Llengua Nacional sap que milions d’avantpassats, durant més de mil anys, han forjat un valuós patrimoni: la nostra llengua, culta i rica com la que més.

Per a conèixer més la revista i les condicions de subscripció us podeu adrecar a www.llenguanacional.cat.
Portada LN85

 

Comments

No comments so far.

  • Leave a Reply
     
    Your gravatar
    Your Name