Llista treballadors catalans a Alemanya

La Delegació de la Generalitat de Catalunya a Berlín està elaborant una llista dels catalans que treballen a Alemanya. Per aquest motiu fa una crida als catalans per què els escriguin facilitant-los el seu nom i cognom, el nom de l’empresa on treballa, la posició que ocupa i el seu correu electrònic. L’adreca de correu electrònic a la que us heu d’adrecar és deutschland@gencat.cat.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *