Memòries del professor Til Stegman

El professor Til Stgeman ha publicat les seves memòries sota el títol: Ambaixador de Catalunya a Alemanya, El professor de Frankfurt que explica què volen ser els catalans

Til Stegmann va a Alemanya quan té 10 anys i no descobreix el món català fi ns al 1970. El 1980 la seva aparició en el programa televisiu Vostè Pregunta té un efecte mediàtic.
Des de les seves càtedres primer a la universitat de Berlin i després a la de Frankfurt promou la catalanística i els coneixements sobre els territoris de llengua catalana, funda la més gran Biblioteca Catalana del centre d’Europa i publica un best seller, el llibre Catalunya vista per un alemany, llegit i comentat per desenes de milers de catalans. Rep la Creu de Sant Jordi el 1985, i el Guardó Ciemen, el Premi Batista i Roca, el Premi Internacional Ramon Llull i el Premi Pompeu Fabra entre d’altres més. La biografi a de Til Stegmann, escrita per ell mateix en català, ens fa viatjar per tota Europa i per Amèrica i conté un munt de eripècies divertides o fins i tot increïbles que el lector seguirà amb curiositat constant.

A www.pageseditors.cat s’hi poden veure les primeres 20 pàgines d’Ambaixador de Catalunya a Alemanya

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *