Videos de les conferències sobre el procés a Karlsruhe

El diumenge dia 6 l’ANC a Alemanya va organitzar unes conferències i manifestació a Karlsruhe per fer conèixer el caràcter excepcional de les eleccions del 27 de setembre a Catalunya. Aquí teniu els enllacos de les conferències:

Til Stegmann: Diskurs “Mehrheiten in der Demokratie”

Discurs
https://dl.dropboxusercontent.com/u/99126706/via_lliure_documents/AnsprKarlhMehrheiteninderDemokr6.9.15.pdf

Video
https://vimeo.com/138636370

Til Stegmann: Diskurs “Die Toleranz”

Discurs

https://dl.dropboxusercontent.com/u/99126706/via_lliure_documents/AnsprKarlh6.9.15Toleranz.pdf

Video

Til Stegmann: Diskurs “Deklaration vor dem Bundesverfassungsgericht”

Discurs

https://dl.dropboxusercontent.com/u/99126706/via_lliure_documents/KarlsruherDeklarationvordemBundesverfassungsgericht2015.pdf

Video

https://vimeo.com/138543467

Ute Lins Discurs “Juristischer Rahmen während der institutionellen Abnabelung nach dem 27. September in Katalonien”


Discurs

https://dl.dropboxusercontent.com/u/99126706/via_lliure_documents/Ute_Lins_Vortrag.pdf

Video

https://vimeo.com/138657874


Discurs benvinguda Francesc Gonzàlez

Deutsch

https://dl.dropboxusercontent.com/u/99126706/via_lliure_documents/Francesc_Gonzalez_Discurs_DE.pdf

Català

https://dl.dropboxusercontent.com/u/99126706/via_lliure_documents/Francesc_Gonzalez_Discurs_CA.pdf

Video
https://vimeo.com/138633693

Presentació ANC i debat per en Jaume Villalba

Discurs

https://vimeo.com/138635374

Celebracions Via Lliure a Karlsruhe

Video
https://vimeo.com/138645967

 

Comments

No comments so far.

  • Leave a Reply
     
    Your gravatar
    Your Name