Archive for February, 2014

Es busquen 1000 treballadors per al Banc Central Europeu

Escultura catalana a Mainz

Salvador Dalí, l’escultor i escriptor, a Frankfurt

Diumenge 16 de febrer, cita amb Hora catalana a Ràdio X