Archive for octubre, 2017

Carta al Bundespräsident

Concentració contra la repressió violenta de la policia a Catalunya